“WILLEM – ALEXANDER IS DE LAATSTE VORST”

“WILLEM – ALEXANDER IS DE LAATSTE VORST”

Het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG) bereidt een burgerinitiatief voor om de Tweede Kamer te verplichten een debat te voeren over de toelage van de koning. Deze is volgens NRG te hoog en onrechtmatig, omdat Willem – Alexander onderdeel uitmaakt van de regering en daardoor gebonden is aan de Balkenendenorm.

Als republikein is hij een fel tegenstander van het koningshuis in zijn huidige vorm met erfopvolging. Namens NRG pleit Anjo Clement (voorzitter NRG) voor de invoering van een gekozen president, omdat deze beter te controleren is.
Clement verwacht dat Willem – Alexander de laatste vorst zal zijn, maar is realistisch genoeg om te constateren dat de afschaffing van de monarchie niet snel zal gaan gebeuren. Daar is de politiek voor nodig die in de ogen van Clement geen moed heeft, om het ter discussie te stellen. In plaats daarvan lopen ze volgens hem teveel achter de media aan, wanneer die ‘misstanden’ aan het licht brengen.

https://www.youtube.com/watch?v=K5aY8qiW1Ac

Comments are closed.