Enorme groei aantal Hilversumse vrijwilligers opvang vluchtelingen

Enorme groei aantal Hilversumse vrijwilligers opvang vluchtelingen

Het aantal Hilversummers dat zich heeft aangemeld om te helpen bij de vluchtelingenopvang is in de afgelopen drie maanden fors gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland en het Leger des Heils in de gooi- en vechtstreek.

Bij het Rode Kruis in de gooi- en vechtstreek, die de hulp in de 72-uurs crisisopvang coördineert, ligt het aantal vrijwilligers acht keer zo hoog dan drie maanden geleden. Waren er in september nog 32 vrijwilligers, zijn het er nu inmiddels 277.
Vrijwilligerscoördinator Esther Droste van het Rode Kruis in de gooi- en vechtstreek is blij met de sterke groei. Tegelijkertijd waarschuwt ze ook dat niet iedereen aan het werk gezet kan worden, omdat er op dit moment geen crisisopvang is in de regio.
De vrijwilligers van het Rode Kruis worden daarom nu deels ingezet in andere regio’s bij crisisopvangcentra en de welkom-winkels, waar vluchtelingen kleding, schoenen en verzorgingsproducten kunnen halen.

In oktober was de laatste keer dat er vluchtelingen in de crisisopvang in de gooi- en vechtstreek zijn opgevangen. Een groep van ongeveer honderd vluchtelingen verbleef toen achtereenvolgens in een sporthal in Kortenhoef en in een gymzaal in Laren. Daarna is de groep opvangen op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum op Crailo, daar verblijft de groep nog steeds.

Door de vluchtelingencrisis in Nederland heeft het Rode Kruis niet voor alle werkzaamheden nog tijd. Zo is een project om kwetsbare mensen sterker en zelfredzamer te maken op de lange baan geschoven. Ondanks dat er geen crisisopvang is in de regio op dit moment zijn alle Rode Kruis medewerkers druk met overleggen en plannen met het COA en andere hulporganisaties.

Noodopvang? Crisisopvang? Wat is wat
Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen in Nederland. Omdat het COA het grote aantal vluchtelingen niet meer kon opvangen in de al bestaande opvangcentra deed het een beroep op gemeenten en provincies om vluchtelingen op te vangen in zogenoemde crisisopvangcentra. Dit zijn dezelfde centra die gebruikt worden bij grote incidenten, rampen en crises.

Meestal worden sporthallen daarvoor gebruikt. Aan deze opvangplekken zit wel een wettelijke beperking. Ze mogen maar 72 uur gebruikt worden voor de crisisopvang. De gemeenten kunnen wel besluiten om een crisisopvang langer open te houden, maar dat is niet wenselijk vanwege de beperkte voorzieningen in deze centra. De beperkte mogelijkheden van deze vorm van opvang zorgde ervoor dat vluchtelingen in korte tijd meerdere keren moesten worden verplaatst, voordat ze terecht konden in een regulier opvangcentrum waar ook niet genoeg plaats was. Om de vluchtelingen toch meer rust en stabiliteit te geven, was het COA naarstig op zoek naar plekken waar vluchtelingen voor een langere tijd konden worden opgevangen.

Inmiddels zijn er in verschillende evenementenhallen, vakantieparken en leegstaande gebouwen noodopvangcentra ingericht. Hier kunnen vluchtelingen voor een langere tijd verblijven, variërend van een paar maanden tot een paar jaar. Het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum Crailo is een van die centra. Het COA verwacht dat het vanaf januari geen crisisopvangcentra meer nodig heeft en alle vluchtelingen die nu nog in een crisisopvang verblijven over te plaatsen naar een regulier dan wel noodopvangcentrum.

Stop
De begeleiding van de groep vluchtelingen die nu op Crailo worden opgevangen is in handen van het Leger des Heils. Coördinator Floor Wijnands zegt dat er in de afgelopen maanden 250 mensen zich hebben aangemeld om te helpen in de noodopvang. Op dit moment zijn er 160 vrijwilligers actief op Crailo. Zij begeleiden de vluchtelingen en ondernemen activiteiten met ze.
Een compleet overzicht van het aantal aanmeldingen heeft Wijnands niet, omdat er nog steeds nieuwe aanmeldingen bijkomen.

Het Leger des Heils heeft inmiddels een stop gezet op het aannemen van nieuwe vrijwilligers. “Onze eerste prioriteit ligt bij de bewoners van Crailo”, zegt Wijnands. “Voor hen is het belangrijk om een relatie op te kunnen bouwen met de vrijwilligers. Dan helpt het niet wanneer ze iedere dag een nieuw gezicht zien.”

Alle vrijwilligers die nu werken met vluchtelingen hebben een verklaring van goed gedrag moeten laten zien aan het Leger des Heils.

Asiel
Bij Vluchtelingenwerk Nederland loopt het ook storm met het aantal aanmeldingen. Echter heeft de organisatie geen overzicht van hoeveel mensen zich per stad of regio hebben aangemeld, omdat de aanmeldingen op verschillende manieren binnenkomen. Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Nederland helpen in tegenstelling tot het Rode Kruis en het Leger des Heils vooral bij de integratie en inburgering en ondersteunen ze de vluchtelingen bij hun asielprocedure.

Comments are closed.